Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. Piotr Henryk Skarżyński został członkiem Hearing Committee przy największym towarzystwie otoloaryngologicznym na świecie

Dr hab. Piotr H. Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego został przyjęty do grona członków prestiżowego komitetu Hearing Committee, działającego w ramach amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Jest to największe towarzystwo otorynolaryngologiczne na świecie. Spośród osób aplikujących do Komitetu wybierane są jedynie osoby z najwyższym, wyróżniającym się dorobkiem naukowym i osiągnięciami w dziedzinie otolaryngologii. Nasz naukowiec jest jedynym przedstawicielem Polski w tym Komitecie oraz jego najmłodszym zagranicznym członkiem.

Hearing Comitee of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, w którego skład wchodzi tylko 24 członków z różnych krajów, zajmuje się gromadzeniem i propagowaniem doniesień naukowych oraz szczególnie istotnych informacji z zakresu otolaryngologii - chirurgii głowy i szyi. Działania te przybierają takie formy jak: wykłady i wystąpienia, programy badawcze oraz publikowanie różnorodnych materiałów naukowych. Ponadto, członkowie Hearing Committee podejmują różnorodne aktywności w zakresie badań i edukacji, w tym szkolenia specjalistów. Dzięki tej pracy naukowcy zrzeszeni w Komitecie kształcą oraz wyznaczają nowe tendencje i wzorce. Komitet pełni również funkcję doradczą, wspierając organizacje naukowe oraz przekazując informacje i udzielając odpowiedzi na zapytania z całego świata, które dotyczą kwestii otolaryngologicznych.

Strona American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery: http://www.entnet.org/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter