Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Stypendia Ministra Zdrowia dla 11 najlepszych studentów naszej Uczelni

22 grudnia 2017 r. Minister Zdrowia podjął także decyzję o przyznaniu stypendiów studentom za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

W gronie 50 osób nagrodzonych stypendiami znalazło się 11 studentów naszej Uczelni. Są to:

I Wydział Lekarski:
- Emil Bik (kierunek lekarski)
- Magdalena Czerwińska (kierunek lekarski)
- Piotr Konopelski (kierunek lekarski)
- Anna Liszcz (kierunek lekarski)
- Katarzyna Orlewska (kierunek lekarski)
- Wiktor Pascal (kierunek lekarski)

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w jęz. angielskim i Oddziałem Fizjoterapii:
- Leszek Blicharz (kierunek lekarski)
- Jakub Kosma Rokicki (kierunek lekarski):
- Wojciech Szypowski (kierunek lekarski):
- Marcin Zarzycki (kierunek lekarski):

Wydział Nauki o Zdrowiu:
- Monika Szyszka (kierunek położnictwo)

Wyróżnieni studencji uzyskali najlepsze pozycje na listach rankingowych, wyrażające się najwyższą liczbą punktów za przedstawione we wniosku osiągnięcia.
Rektorzy uczelni medycznych skierowali do Ministra Zdrowia łącznie 116 wniosków o przyznanie stypendium studentowi za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.  Złożone wnioski oceniał zespół ekspertów do spraw oceny wniosków stypendialnych, składający się z przedstawicieli uczelni medycznych ze stopniem lub tytułem naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów Ministra Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/nauka/stypendia-ministra/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter