Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra wybrana do Scientific Advice Working Party przy CHMP

14 grudnia dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, kierownik uczelnianej Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej jako pierwszy przedstawiciel Polski, otrzymała nominację do Scientific Advice Working Party.

Ciało to stanowi Stałą Grupą Roboczą przy Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA), która ma w swoich kompetencjach doradztwo naukowe i wsparcie protokolarne.

Do głównych zadań Grupy należy przygotowywanie opinii i porad naukowych dotyczących badan naukowych, których celem jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter