Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty rozstrzygnęło konkursy OPUS i PRELUDIUM .W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się 11 przygotowanych przez naszych badaczy.

Projekty wyróżnione w konkursie OPUS:

„Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu”- realizująca dr hab. Andrzej Jerzy Jakubczyk, I Wydział Lekarski;

„Ocena występowania i funkcji mikropęcherzykowego HMGB1 w patogenezie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem” – realizujący dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański, Wydział Farmaceutyczny;

„Zastosowanie metagenomiki w identyfikacji czynników zakaźnych u chorych z zapaleniem mózgu i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych” - realizujący prof. Tomasz Laskus, I Wydział Lekarski;

„Zbadanie roli arginazy-1 jako potencjalnego celu terapii w leczeniu szpiczaka oraz w zmniejszaniu kardiotoksycznego działania inhibitorów proteasomu” - realizujący prof. Jakub Adam Gołąb, I Wydział Lekarski;

„Ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu” - realizujący prof. Leszek Pączek, I Wydział Lekarski.

Projekty wyróżnione w konkursie PRELUDIUM

„Postzygotyczne punktowe mutacje de novo jako przyczyna chorób neurologicznych/neurorozwojowych u dzieci” - realizująca mgr Anna Magdalena Walczak, I Wydział Lekarski;

„Analiza zmiany w czasie reaktywności płytek krwi, związku ze stężeniem płytkowych pęcherzyków wewnątrzkomórkowych oraz profilem mikroRNA u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu na podłożu choroby dużych naczyń” - realizująca lek. wet. Ceren Eyileten, I Wydział Lekarski;

„Wpływ oligosacharydów pochodzących z pożywienia oraz mleka ludzkiego na adhezję wybranych bakterii beztlenowych do komórek nabłonka jelita grubego in vitro” – realizujący mgr Michał Piotrowski, I Wydział Lekarski;

„Wpływ żelaza i cynku na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs)” -realizująca mgr Weronika Bystrzycka, I Wydział Lekarski;

„Mechanizmy prokognitywnego działania kwasu protokatechowego w zwierzęcym modelu zespołu Wernickego-Korsakowa” - realizująca mgr Kinga Agnieszka Krzysztoforska, I Wydział Lekarski;

„Synteza nowych pochodnych alloksantoksyletyny i kwasów tłuszczowych o potencjalnej aktywności antyproliferacyjnej”- realizujący mgr Michał Jóźwiak, Wydział Farmaceutyczny.

OPUS i PRELUDIUM to najstarsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, które od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród naukowców. W ich trzynastej edycji polskim naukowcom przyznano aż 428 194 450 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter