Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr Grzegorz Juszczyk został dyrektorem NIZP-PZH

Nowy Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny jest związany Zakładem Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Dr Grzegorz Juszczyk ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Jego główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy. Zdobyte kompetencje i doświadczenia w transferze nauki do praktyki zdrowia publicznego, planuje zastosować w zarządzaniu Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, został powołany do życia 21 listopada 1918 r. Obecnie w zakresie zainteresowań naukowych Instytutu znajduje się problematyka zapobiegania chorobom zakaźnymi ważnym społecznie chorobom niezakaźnym, monitoring sytuacji zdrowotnej, poprawa warunków sanitarnych i higienicznych, bezpieczeństwo środowiska naturalnego. NIZP- PZH jest również ważnym ośrodkiem dbającym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku. Istotną częścią działalności Instytutu jest szeroko pojęta promocja zdrowia oraz kształcenie specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Instytut współpracuje z wieloma pokrewnymi organizacjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube