Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja na temat historii, wyzwań i przyszłości transplantacji wątroby

21 lipca w auli Zakładu Patomorfologii odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Wyzwania współczesnej transplantacji wątroby: sympozjum w 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia wątroby”, podczas której czołowi przedstawiciele polskiej i światowej transplantologii wątroby opowiadali o początkach, barierach oraz postępach w rozwoju przeszczepiania tego narządu.

Władze rektorskie i dziekańskie naszej Uczelni reprezentowali: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu. Przybyli również m.in. prof. Krzysztof Zieniewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, prof. Piotr Milkiewicz – kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, prof. Sławomir Nazarewski – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, prof. Zbigniew Gaciong – kierownik Katedy i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, dr hab. Marcin Grabowski – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPCSK przy ul. Banacha. Wśród prelegentów znalazł się prof. Marek Krawczyk – były Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i poprzednik prof. Krzysztofa Zieniewicza na stanowisku kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dziekan prof. Paweł Włodarski.

50 lat temu, 23 lipca 1967 roku, prof. Thomas Starzl – wybitny chirurg i pionier transplantacji wątroby – wykonał w szpitalu uniwersyteckim w Denver (USA) pierwsze, zakończone powodzeniem przeszczepienie tego narządu. Fakt ten stał się inspiracją do przygotowania spotkania w auli Zakładu Patomorfologii, będącego podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń związanych z transplantacją wątroby, oraz nakreślającego główne problemy hamujące rozwój tej dziedziny medycyny. Konferencję uświetniły wykłady pionierów transplantacji wątroby, wśród których znaleźli się goście z zagranicy: prof. Maarten JH Slooff – wybitny chirurg wątroby, trzustki i transplantacji wątroby, jeden z pionierów przeszczepiania wątroby u dzieci oraz tzw. transplantacji wątroby „dzielonej”, tj. split liver transplantation, przez niemal ćwierć wieku kierownik jednego z pięciu najstarszych ośrodków transplantacji wątroby na świecie w Groningen (Holandia) oraz prof. Elwyn Elias – współtwórca wiodącego na świecie ośrodka transplantacji wątroby w Queens Elizabeth Hospital, University of Birmingham. 

Wprowadzeniem do tematyki poruszanej podczas konferencji były wystąpienia prof. Piotra Milkiewicza – kierownika Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych oraz prof. Macieja Wójcickiego – chirurga i transplantologa z tejże Kliniki. Prof. Maciej Wójcicki podkreślił, że wykonany przed pół wiekiem spektakularny zabieg rozpoczął ewolucję procedury transplantacji wątroby od eksperymentalnej metody do rutynowego leczenia chorych w chwili obecnej. Poinformował, że konferencję dedykowano pamięci dwóch osób: zmarłemu niedawno prof. Thomasowi Starzlowi oraz prof. Stanisławowi Zielińskiemu, który 30 lat temu wykonał pierwszą w Polsce (nieudaną) próbę transplantacji wątroby w ośrodku w Szczecinie. Prof. Piotr Milkiewicz zauważył natomiast, że w programie konferencji oprócz przypomnienia dziedzictwa i okoliczności rozpoczęcia wdrażania do praktyki medycznej przeszczepienia wątroby, poruszone będą także zagadnienia współczesne, związane z najnowszymi doniesieniami naukowymi i wynikami badań.

Konferencję podzielono na trzy sesje. W sesji I pt. „Postępy w transplantacji wątroby – cz. 1” wysłuchaliśmy: dr. Michała Wasilewicza (Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych) „Transplantacja wątroby w raku wątrobowokomórkowym: gdzie jest granica współczesnych możliwości leczenia?”, dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską (Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych) „Zmieniające się oblicze transplantacji wątroby w WZW typu C” oraz dr. Sławomira Kozieła (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby) „Nowoczesna endoterapia u pacjentów oczekujących na transplantację wątroby”. Sesję II pt. „Jak to się zaczęło?” wypełniły wykłady: prof. Krzysztofa Zieniewicza „Prof. Thomas Starzl: the man with a vision”, prof. Maartena JH Slooffa „How it all started in Groningen, NL”, prof. Elwyna Eliasa „How it all started in Birmingham, UK”, prof. Piotra Kalicińskiego (Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”) “How it all started in Poland (Part I)”, prof. Marka Krawczyka “How it all started in Poland (Part II)” oraz dr. Romana Kostyrki “How it all started in Szczecin (Part III)”. Ostatnia sesja pt. „Postępy w transplantacji wątroby – cz. 2” obejmowała następujące wystąpienia: dr Magdalena Arłukowicz-Grabowska „Ostra niewydolność wątroby po zatruciu grzybami, ale nie muchomorem sromotnikowym”, dr Marcin Krawczyk „Transplantacja wątroby w NASH”, prof. Piotr Milkiewicz „Niestandardowa immunosupresja po transplantacji wątroby” oraz prof. Maciej Wójcicki „Wyzwania współczesnej transplantologii wątroby 50 lat po pierwszej udanej operacji”.

Konferencji towarzyszyło śniadanie prasowe, podczas którego istniała możliwość rozmowy oraz zadania pytań zaproszonym specjalistom, chirurgom i transplantologom. Gościem specjalnym konferencji prasowej był pan Mariusz Jop – były piłkarz Reprezentacji Polski, który 4 lata temu poddany został zabiegowi przeszczepienia wątroby.

Organizatorem konferencji „Wyzwania współczesnej transplantacji wątroby: sympozjum w 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia wątroby” była Fundacji Fabryka Inicjatyw Medycznych – przy wsparciu merytorycznym Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – największego w kraju oraz jednego z większych w Europie ośrodków transplantacji wątroby.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube