Polski     English
Kontrast:

Tekst

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium „Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne”

28 lutego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się Seminarium „Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne”. Uroczystość otwarcia zaszczycili Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józef Król.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Komitetem Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckim Kołem Naukowym „Managerowie Zdrowia”, i było odpowiedzią na powszechnie pojawiające się w naszym kraju doniesienia o złej jakości powietrza oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Podczas seminarium omówione zostały zagadnienia związane z konsekwencjami zanieczyszczeń powietrza na środowisko oraz na kondycję zdrowotną ludzi.

W wydarzeniu uczestniczyli, oprócz JM prof. Mirosława Wielgosia oraz  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniewa Józefa Króla, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr Marek Haliniak, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Justyna Mieszalska, prof. Krzysztof Szamałek (Uniwersytet Warszawski), dr hab. inż. Artur Badyda (Politechnika Warszawska), a także liczne grono ekspertów z zakresu chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego i chorób alergicznych.

Seminarium otworzył prof. Bolesław Samoliński – kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Pan profesor podkreślił istotne znaczenie wpływu środowiska na jakość życia człowieka, a wśród czynników najsilniej działających na nasz organizm wyróżnił to, czym oddychamy oraz to, czym się odżywiamy. Zaznaczył, że tematyka seminarium wpisuje się w misję Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie polityki prozdrowotnej.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś docenił wartość edukacyjną seminarium dotyczącego tematyki zanieczyszczenia powietrza. Zwracając uwagę, że niska jakość powietrza ma doniosły wpływ na wielopłaszczyznowe funkcjonowanie naszego organizmu, omówił wpływ zanieczyszczeń powietrza na przebieg ciąży. Prof. Mirosław Wielgoś powiedział, że dostępne dane, którymi dysponujemy, sugerują, że wdychanie przez kobiety w ciąży zanieczyszczonego powietrza, a przede wszystkich wchodzących w skład tych zanieczyszczeń zawieszonych pyłów drobnych o średnicy poniżej 2,5 mikrometrów, przekłada się na niekorzystne wyniki położnicze. Zaznaczył jednak, że mechanizmy działania szkodliwego pyłu nie są szczegółowo poznane. Niemniej od lat 90. XX wieku lista publikacji dostępnych na ten temat wzrasta, a dane w nich zawarte potwierdzają zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego, niskiej masy urodzeniowej, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu czy też śmiertelności noworodków i niemowląt.

Kontynuując temat misji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego, Rektor poinformował o zainicjowaniu w naszej Uczelni akcji „WUM Moda na niepalenie”, pod hasłem „Nie spalaj się”, promującej styl życia oparty na niepaleniu papierosów.

Do uczestników spotkania zwrócił się także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józef Król, który przypomniał, że zanieczyszczenie powietrza znajduje się na 7. miejscu jeśli chodzi o przyczyny zgonu w Polsce. Poparł również organizowaną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny akcję „WUM Moda na niepalenie”.

Seminarium składało się z trzech części. Pierwszą, moderowaną przez dr inż. Barbarę Piekarską (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM), poświęcono informacjom o jakości oraz źródłom zanieczyszczenia powietrza. Podczas części drugiej, prowadzonej przez dr. Mariusza Gujskiego (czasopismo „Służba zdrowia”), eksperci środowiska medycznego omówili skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza. Całość wieńczyła debata, podczas której rozmawiano m.in. o perspektywach poprawy sytuacji. W debacie udział wzięli: prof. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM), dr inż. Barbara Toczko (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), prof. Paweł Śliwiński (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), Justyna Mieszalska (Departament Zdrowia Publicznego), dr Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska), prof. Katarzyna Juda-Rezler (Politechnika Warszawska), prof. Wojciech Hanke (konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego), prof. Krystyna Pawlas (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego), prof. Andrzej Lekston (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu) oraz Grzegorz Hudzik (Główny Inspektorat Sanitarny).

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
21.jpg
22.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube