Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie nowej Pracowni Ćwiczeń Laboratoryjnych z Biochemii dla studentów II Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego

W piątek, 17 lutego 2017 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej odbyło się otwarcie Pracowni Ćwiczeń Laboratoryjnych z Biochemii zorganizowanej i prowadzonej w ramach współpracy Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, kierowanej przez prof. Grażynę Nowicką i Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego WUM, kierowanego przez dr. hab. Piotra Tomaszewskiego.

Uroczystość rozpoczął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, który przywitał przedstawicieli Władz Uczelni oraz zaproszonych Gości. Dziekan podziękował wszystkim za wkład w realizację przedsięwzięcia. Szczególne słowa wdzięczności skierował w stronę Kanclerz Uczelni – Małgorzaty Rejnik. Jednocześnie wyraził radość z faktu, iż otwarcie Pracowni wpisuje się w koncepcję tworzenia płaszczyzn współpracy pomiędzy wydziałami Uczelni. Następnie głos zabrał Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, który również wyraził zadowolenie z realizacji projektu oraz stworzenia ponadwydziałowej struktury. Obaj Dziekani wręczyli Kanclerz pismo z podziękowaniem za trud i pomoc włożone w powstanie Pracowni. Symbolicznym gestem było podarowanie przez Dziekana – prof. Piotra Wroczyńskiego Dziekanowi – prof. Markowi Kuchowi moździerza farmaceutycznego do „ucierania” jak najlepszej współpracy pomiędzy obiema jednostkami.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło, Kanclerz – mgr Małgorzata Rejnik, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński oraz Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej – prof. Grażyna Nowicka.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Wydziałami możliwe było przeniesienie kształcenia studentów II WL WUM z zakresu biochemii z wynajmowanej dotychczas przestrzeni Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego do pomieszczeń Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Oddana do użytku nowoczesna pracownia ćwiczeń laboratoryjnych z biochemii z przyległymi pracowniami metod rozdzielczych oraz pomieszczeniami przystosowanymi do pracy nauczycieli akademickich stanowią nową jakość w organizacji i realizacji kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, dając podstawy do integracji środowiskowej studentów obu Wydziałów, przy zachowaniu niezbędnego zróżnicowania kształcenia kierunkowego.

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube