Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naukowców naszej Uczelni

Siedmiu badaczy związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zostało nagrodzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za swoje osiągnięcia naukowe.

Laureatem IV edycji ministerialnego programu pt. „Mobilność plus” został między innymi mgr inż. Kamil Bojarczuk z Zakładu Immunologii. Nagrodą jest wyjazd na badania w zagranicznym renomowanym ośrodku. Pobyt ten umożliwi prowadzenie badań pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie.

Ministerstwo przyznało także stypendia młodym wybitnym badaczom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Otrzymali je: dr Andrzej Jakubczyk z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, dr Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, dr Małgorzata Wachowska oraz dr Angelika Muchowicz z Zakładu Immunologii.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dwoje naukowców zostało nagodzonych podwójnie. Dr Łukasz Gawęda z II Kliniki Psychiatrycznej oraz dr  Eliza Głodkowska-Mrówka z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego zostali zarówno laureatami programu „Mobilność plus” jak i stypendystami Ministerstwa.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter