Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej

11 kwietnia br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyło się rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Podczas uroczystości promowano także doktorów habilitowanych i doktorów nauk farmaceutycznych.

Gospodarzem spotkania był Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. Piotr Wroczyński. Podczas uroczystości z przemowami wystąpili: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. Agnieszka Pietrosiuk, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Alina Fornal, przedstawicielka Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć. W imieniu absolwentów głos zabrała mgr farm. Justyna Skowyra, zaś w imieniu doktorów oraz doktorów habilitowanych przemówił - dr hab. Piotr Luliński.

W Dyplomatorium wzięli udział przedstawiciele Władz Uczelni: Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem  - prof.  Sławomir Nazarewski, Prorektor ds. Kadr - prof. Renata Górska, Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof.  Marek Kuch, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski oraz Prodziekan I Wydziału Lekarskiego -  prof. Krzysztof Zieniewicz.

Na spotkanie przybyli także:  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny w Warszawie - mgr farm. Mariola Kostewicz, Przedstawicielka Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji - prof. Mieczysław Szostek, prof. Jan Pachecka – członek Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, reprezentanci Studenckiego Towarzystwa Naukowego: Katarzyna Hanus i Jan Orlewski oraz przedstawiciele prasy farmaceutycznej.

Dyplomy magisterskie wręczono 115 absolwentom kierunku farmacja oraz 37 absolwentom analityki medycznej. Złoty Laur Absolwenta z rąk JM Rektora otrzymały: mgr farm. Katarzyna Radczuk oraz mgr Agata Osiak. Do grona doktorów habilitowanych dołączyli: Katarzyna Sykłowska-Baranek oraz Piotr Luliński, natomiast zbiorowość doktorów nauk farmaceutycznych powiększyła się o: Monikę Czerwińską, Agnieszkę Filipek, Wandę Gajzlerską-Majewską, Sebastiana Granicę, Martę Grech-Baran, Agnieszkę Lis-Cieplak, Michała Łaźniewskiego, Magdalenę Popławską, Wiolettę Olejarz, Anetę Książek, Jolantę Kubis, Izabelę Baran-Lewandowską, Katarzynę Łastawską, Annę Piecuch, Łukasza Perę, Tomasza Stawarskiego.

Występ Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca stanowił muzyczną atrakcję uroczystości.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter