Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozstrzygnięto 5 Konkurs Prac Magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

20 marca odbyła się konferencja, podczas której wyłoniono zwycięzców 5 Konkursu Prac Magisterskich na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej wykonanych w roku akademickim 2013/2014.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej i Stowarzyszenie Studenckie Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny - Warszawa we współpracy z Władzami Wydziału Farmaceutycznego reprezentowanymi przez prof. Grażynę Nowicką – Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. Spotkaniu patronował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński.

Honorowym gościem spotkania był Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM – prof. Marek Kulus. Wyrażając radość z uczestnictwa w konferencji, pogratulował on organizatorom i uczestnikom wysokiego poziomu prezentacji i zaznaczył, iż takie spotkania stanowią  wspaniałą inspirację do dalszych poszukiwań naukowych.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością także przedstawiciele Władz Dziekańskich zaprzyjaźnionych Wydziałów: Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, dr hab. Paweł Włodarski - Prodziekan I Wydziału Lekarskiego, nauczyciele akademiccy, reprezentanci Towarzystw Naukowych a także przedstawiciele firm farmaceutycznych i diagnostycznych.

Konferencja składała się z dwóch modułów. Na pierwszy z nich złożyły się wykłady zaproszonych gości – wybitnych specjalistów z zakresu medycyny laboratoryjnej. W tym roku zaproszenie organizatorów przyjęli prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz prof. Jerzy Naskalski z Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ.

Drugi moduł konferencji miał charakter konkursowy. W tej części spotkania 10 finalistów zaprezentowało zebranym swoje prace będące zwieńczeniem ich studenckiej działalności. Jury w skład którego weszli: dr hab. Dagna Bobilewicz, prof. Urszula Demkow, prof. Jakub Gołąb, prof. Leszek Królicki, prof. Jacek Malejczyk, prof. Rafał Płoski, prof. Dariusz Sitkiewicz prof. Danuta Zapolska-Downar, dr Sławomir Białek, dr Hanna Zborowska, dr Renata Wolinowska oraz studentki Agata Raniszewska i Katarzyna Żak, wybrało troje finalistów tegorocznej edycji konkursu:

I miejsce zajęła Agata Osiak za pracę pt.: „Badanie mechanizmu śmierci komórek śródbłonka naczyń limfatycznych poddanych działaniu terapii fotodynamicznej

II miejsce Anna Kędra za pracę pt.: „Ocena częstości występowania mutacji w genie POU3F4 wśród polskich pacjentów z niedosłuchem”.

III miejsce Katarzyna Robak za pracę pt.: „Wykrywanie zakażeń mieszanych różnymi genotypami wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) z zastosowaniem dwóch metod sekwencjonowania – sekwencjonowania następnej generacji (NGS) oraz sekwencjonowania metodą Sangera”.

Ponadto po raz pierwszy w tegorocznej Konferencji Finałowej konkursu przyznano nagrodę studentów, którą uhonorowano Annę Kędrę laureatkę II miejsca.

Na zakończenie Konferencji Finałowej Władze Dziekańskie oraz Przedstawiciele Partnerów Konkursu tj. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Medlab Products Sp. z o.o., Wiener lab Group oraz Point Scientific Polska Sp. z o.o. wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy a Laureatom nagrody.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_8473.jpg
IMG_8493.jpg
IMG_8502.jpg
IMG_8515.jpg
IMG_8532.jpg
IMG_8534.jpg
IMG_8542.jpg
IMG_8579.jpg
IMG_8582.jpg
IMG_8614.jpg
IMG_8674.jpg
IMG_8676.jpg
IMG_8688.jpg
IMG_8694.jpg
IMG_8710.jpg
IMG_8715.jpg
IMG_8727.jpg
IMG_8743.jpg
IMG_8765.jpg
IMG_8775.jpg
IMG_8827.jpg
IMG_8836.jpg
IMG_8840.jpg
IMG_8846.jpg
IMG_8858.jpg
IMG_8873.jpg
IMG_8883.jpg
IMG_8898.jpg
IMG_8909.jpg
IMG_8913.jpg
IMG_8918.jpg
IMG_8933.jpg
IMG_8945.jpg
IMG_8955.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter