Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Prof. Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W piątek, 6 lutego 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego  poświęcone nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi oraz wręczeniu „Medalu za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” prof. Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu.

 

 

W Uroczystym Posiedzeniu Senatu uczestniczyli: Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński,  Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego Profesor Lena Kolarska – Bobińska,  Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Olgierd Dziekoński, Biskup pomocniczy Metropolity Warszawskiego Józef Górzyński, Biskup Diecezjalny Diecezji Warszawsko – Praskiej Abp Henryk Hoser.

Na zaproszenie prof. Jerzego Buzka przybyły Osoby, które pełniły wysokie funkcje w czasach rządów Pana prof. Jerzego Buzka:  Pan Józef Zych – ówczesny Marszałek Sejmu, Pan Michał Wojtczak - ówczesny Minister, Pan Mirosław Koźlakiewicz - ówczesny Minister, Pan Antoni Pietkiewicz - ówczesny Wojewoda Mazowiecki, Pan Witold Krochmal -  ówczesny Wojewoda Wrocławski oraz Dolnośląski, Pani Krystyna Łukaszuk - ówczesny Wojewoda Białostocki, a później Podlaski, Pan Marek Kempski - ówczesny Wojewoda Katowicki, a później Śląski, Pan Waldemar Dudziak -  ówczesny Wojewoda Lubelski.

Obecni byli Goście prof. Andrzeja Iwo Dobrzańskiego: Małżonka – Jane Dobrzańska, Pani Susan Grisso de Ortega,  prof. Jerzy Baranowski i doktor Barbara Baranowska, prof. Andrzej Kułakowski, prof. Jan Kuś i prof. Barbara Stroińska – Kuś, prof. Leszek Dobrzański, pan Tadeusz Moszczyński, doktor Martyna Waniewska – Łęczycka, inż. Maciej Waniewski  wraz z małżonką, państwo Ewa i Seweryn Tuszyńscy.

Zaproszenie przyjęli również: prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz jej Wiceprezes prof. Marek Chmielewski, Rektorzy Uczelni warszawskich: Gen. Bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk - recenzent wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Panu prof. Jerzemu Buzkowi, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, prof. Ryszard Zimak - Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Alojzy Szymański - Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Tomasz Szapiro - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Andrzej Mastalerz - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Jan Łaszczyk - Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, ks. prof. Stanisław Dziekoński - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Bogusław Milerski -  Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. Jerzy Paweł Nowacki - Rektor Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, prof. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz -  Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. Tomasz Grochoczyński - Prorektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, prof. Andrzej Glen - Prorektor ds. Naukowych Akademii Obrony Narodowej, dr hab. Roman Cieślak  - Prorektor ds. Nauki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, prof. Jarosław Rutkowski - Prorektor ds. Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej, prof. Leszek Jaroszewicz - Dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej.

W uroczystości uczestniczyli: byli Rektorzy Uczelni Warszawy i Polski  prof. Janina Jóźwiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Alicja Przyłuska - Fiszer  z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prof. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Kazimierz Goebel z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko,  prof. Leszek Pączek oraz prof. dr hab. h.c Jerzy Hołowiecki - Doktor Honoris Causa naszej Uczelni.

Zaproszenie przyjęli również: Pan Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Pani Irena Szewińska - członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk  i Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk:  prof. Jacek Kuźnicki,  prof. Jerzy Duszyński,  prof. Sławomir Jarosz, prof. Tadeusz Burczyński,  prof. Leszek Sirko, prof. Władysław Cabaj, przedstawiciele  środowisk naukowych i dyrektorzy ważnych instytucji naukowych: prof. Henryk Skarżyński, prof. Witold Rużyłło, prof. Małgorzata Syczewska, prof. Mirosław Wysocki, dr inż. Olaf Gail, pan Andrzej Sawoni - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz byli Prezesi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Mirosław Szatanek oraz dr Andrzej Włodarczyk, prof. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, prof. Mieczysław Szostek - Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny  i Farmacji, prof. Jerzy Polański - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Postępowanie o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Jerzemu Buzkowi zostało wszczęte przez Rektorską Komisję ds. tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 12 czerwca 2014 r. Niezwykle pozytywne recenzje dorobku i osiągnięć naukowych przedstawili: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej oraz Prof. dr hab. n. med. Renata Górska – Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 27 października 2014 roku Uchwałą nr 68/2014 nadał Prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gości na Uroczystym Posiedzeniu Senatu powitał oraz Invitatio wygłosił Rektor prof. Marek Krawczyk.

Invitatio – Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Laudację podczas uroczystości wygłosił Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski.

Laudacja na uroczystość nadania Panu Prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyplom Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi wręczył Rektor prof. Marek Krawczyk.

 

 

Następnie wykład: „Chora Europa. Jak ją leczyć?” wygłosił Nowy Doktor Honorowy prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzy Buzek.

Senat Uczelni Uchwałą nr 45/2014 z dnia 22 września 2014 r. przyznał Panu Profesorowi Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu „Medal za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego",

Laudację z okazji wręczenia Panu Profesorowi Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu „Medalu za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” wygłosił prof. Marek Kulus.

Laudacja z okazji wręczenia Panu Profesorowi Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu „Medalu za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” 

Z okazji Uroczystości do Uczelni wpłynęły liczne Listy gratulacyjne dla Obu Laureatów.

Uroczystość uświetnił Koncert światowej sławy pianisty prof. Piotra Palecznego, który wykonał utwory Fryderyka Chopina: Scherzo b-moll op. 31, Nokturn cis moll op. posth. oraz Polonez As-dur op. 53.  Spotkanie prowadziła Pani Monika Zamachowska.

 

mgr Marta Wojtach

rzecznik prasowy Uczelni

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_3598a_zmniejszone.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter