Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie Sali Senatu po modernizacji

25 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Sali Senatu po modernizacji. Symboliczną wstęgę wraz z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem przecięli byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. Jerzy Szczerbań, prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski i prof. Leszek Pączek.

W tym wyjątkowym posiedzeniu Senatu uczestniczyli oprócz Senatu obecnej kadencji, również byli Prorektorzy Uczelni: prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Brunon Szczygieł, prof. Janusz Cianciara, prof. Andrzej Członkowski, prof. Bożena Gutkowska, prof. Józef Sawicki, prof. Mieczysław Szostek oraz prof. Ryszarda Chazan.

Podczas uroczystości Rektor prof. Marek Krawczyk wygłosił prezentację zatytułowaną: „SENAT. Historia i współczesność najważniejszego ciała kolegialnego uczelni” prezentującą historię senatu, zarówno na świecie, w Polsce, jak i w naszej Uczelni.  Podczas Wydarzenia premierę miała publikacja o tożsamym co prezentacja tytule, przygotowana przez Rektora prof. Marka Krawczyka oraz mgr Magdalenę Zielonkę, dr Marię Joannę Turos oraz artystę plastyka Maję Sosnowską.

Uroczystość była okazją do podziękowania osobom, które włożyły duży wkład pracy w modernizację Sali Senatu. Dyplomy otrzymali: dr arch. wnętrz Barbara Kowalewska, Paweł Truchel w imieniu firmy QUMAK, mgr inż. Wojciech Starczyński – Zastępca Kanclerza Uczelni do spraw Inwestycji, mgr inż. Ryszard Myszka – Kierownik Działu Inwestycji oraz mgr inż. Robert Pawlak – Kierownik Działu Informatyki.

Modernizacja Sali Senatu

Prace remontowe i modernizacyjne, oprócz widocznych zmian wyglądu Sali posiedzeń Senatu, obejmowały także prace budowlane, których nie widać na zewnątrz, a które wpływają na bezpieczeństwo i funkcjonalność Sali Senatu. Wykonane zostały m.in.:

  • nowa konstrukcja nośna części dachu nad Salą,
  • nowa izolacja termiczna koryt deszczowych, ścian, stropu i słupów konstrukcyjnych pod Salą,
  • instalacja nowoczesnej aparatury skraplającej w miejsce agregatu wody lodowej,
  • wymiana centrali wentylacyjnej oraz nawilżania systemu wentylacji,
  • montaż klimatyzatora kanałowego chłodzącego powietrze w Sali.

Zainstalowano także nowoczesny system dyskusyjny z funkcją głosowania.

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy Uczelni


Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Otwarcie Sali Senatu po modernizacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter