Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego

20 kwietnia 2013 roku w Galerii Porczyńskich odbyło się rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Dyplomatorium towarzyszyła promocja nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk farmaceutycznych.

Uroczystość prowadził Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński. Podczas spotkania głos zabrali: Rektor prof. Marek Krawczyk, Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału dr hab. Agnieszka Pietrosiuk, przedstawicielka absolwentów mgr farm. Joanna Sajkowska oraz reprezentujący nowych doktorów i doktorów habilitowanych dr hab. n. farm. Marcin Sobczak.

Dyplomy magisterskie odebrało 139 absolwentów kierunku farmacja i 38 absolwentów kierunku analityka medyczna. Medal „Złoty laur absolwenta” dla najlepszych absolwentów otrzymały: mgr Marta Śliwkowska (kierunek farmacja) oraz mgr Iwona Osińska (kierunek analityka medyczna).

Wydział Farmaceutyczny wzbogacił kadrę naukową Uczelni o 4 nowych doktorów habilitowanych: dr hab. Katarzynę Sochę, dr. hab. Marcina Sobczaka, dr hab. Elizę Koroś, dr hab. Annę Kiss.

Dyplomy odebrało 5 nowych doktorów nauk farmaceutycznych: dr n. farm. Krystyna Cegielska-Perun, dr n. farm. Mariusz Dana, dr n. farm. Eliza Malinowska, dr n. farm. Marcin Łukasik, dr n. farm. Agata Skrzypczak.

Po raz pierwszy w historii Absolwenci ubrani byli w wydziałowe czarne togi i birety. Blisko 180 biretów wyrzuconych przez szczęśliwych Absolwentów poszybowało w górę z radości spowodowanej ukończeniem studiów.

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu uczelnianego Chóru.Marta Wojtach
rzecznik prasowy


Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback