Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Wykładem prof. Jerzego Buzka „Jak leczyć Europę w trudnych czasach?” rozpoczął się rok akademicki 2012/2013 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka w inauguracji 203 roku nauczania medycyny w Warszawie uczestniczyli: reprezentująca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Irena Wójcicka, Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, Przedstawiciel Kancelarii Premiera Wojciech Nowicki, doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: dr Maciej Piróg i prof. dr hab. Jerzy Regulski, Prymas Senior Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Celestyno Migliore, Biskup Diecezjalny Diecezji Warszawsko – Praskiej Abp Henryk Hoser, Biskup Tadeusz Pikus, Poseł Czesław Czechyra, Senator prof. Marek Rocki, Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, Wiceprezesi PAN: prof. Marek Chmielewski i prof. Andrzej Górski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Przedstawiciele Władz Województwa Mazowieckiego: Tomasz Ważbiński oraz Mariusz Raboszuk.

Przybyli Przedstawiciele środowiska akademickiego: Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Ryszard Zimak; Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. Alojzy Szymański; Rektorzy i Prorektorzy Uczelni Warszawy: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Tomasz Szapiro, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza prof. Andrzej Strzelecki, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prof. Jan Łaszczyk, Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej prof. Andrzeja Eliasz, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold Bielecki, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. Zbigniew Kubacki, Rektor ks. prof. Krzysztofa Pawlina, Rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych dr Jerzy Paweł Nowacki, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. nadzw. Joanna Jędrzejczak, Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński, Prorektor ds. Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego prof. Krzysztof Czupryński, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego prof. Marek Kowalczyk, Prorektor ds. naukowych Akademii Obrony Narodowej dr hab. Andrzej Glen, Dziekan Wydziału Inżynierii i Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dr inż. Mariusz Smolarkiewicz, Rektor Kościoła Duszpasterstwa Akademickiego Św. Anny Ksiądz Jacek Siekierski.

Uczestniczyli: byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. Jerzy Szczerbań, prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Leszek Pączek; byli Rektorzy Uczelni Warszawy: prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. Stanisław Moryto, Ks. Prof. Henryk Skorowski, prof. Zoja Bednarek.

Przybyli: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Nadawania stopni i Tytułów Naukowych prof. Wojciech Noszczyk, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. prof. Stanisław Warzeszak, Przedstawiciele Cerkwii Prawosławnej Św. Magdaleny: ks. dr Doroteusz Sawicki, ks. dr Andrzeja Baczyński, Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce Waleed Taper Radwan, prof. Jacek Zaręba - Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN, prof. Jacek Kuźnicki – Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN, prof. Sławomir Jarosz – Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, prof. Sławomira Hołysz - Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN, prof. dr hab. Jana M. Wójcicki – Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, prof. Leszka Sirko – Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN – prof. Andrzej W. Lipkowski, Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – prof. Władysław Cabaj, Dyrektor Gabinetu Prezesa Polskiej Akademii Nauk – Barbara Szołtyk, Michał Kabata – Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Zaproszenie do udziału w Inauguracji przyjęli: Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego prof. Witold Rużyłło, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. bryg. dr hab. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Instytutu Reumatologii im. Prof. Eleonory Reicher dr Andrzej Włodarczyk, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dr Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koorynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” prof. Roman Danielewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego prof. Marek Niezgódka, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka dr Tomasz Maciejewski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego prof. Rafał Gierczyński, Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych Marcin Kołakowski, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji prof. Mieczysław Szostek, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej im. Prof. Jana Nielubowicza Mieczysław Szatanek oraz wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Krzysztof Makuch, Konstanty Radziwiłł - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Dyrektorzy Szpitali Klinicznych i Dyrektorzy Szpitali Warszawy oraz członkowie społeczności akademickiej Szkół Wyższych, Członkowie Władz Uczelni, Senatu i Rad Wydziałów, pracownicy i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas inauguracji minutą ciszy uczczono pamięć Pracowników naszej Uczelni, którzy odeszli w minionym roku akademickim.

Następnie głos zabrał Rektor prof. Marek Krawczyk.

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Krawczyka

List wystosowany do społeczności naszej Uczelni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odczytała Minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wójcicka.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

  

 

Ze słowami do uczestników Inauguracji zwrócił się Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, który przekazał list od Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

List od Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

Przesłanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

Inauguracja była okazją do uhonorowania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz Nagrodami Ministra Zdrowia.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Marek Naruszewicz, Krzyż Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Jan Kopczyński. Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrali: prof. Leszek Bablok, dr hab. Krzysztof Cendrowski, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski, prof. dr hab. Andrzej Friedman, lek. Grażyna Gawlik, dr hab. Tomasz Hermanowski, prof. dr hab. Anna Kamińska, prof. dr hab. Jan Kopczyński, dr Dariusz Kosson, prof. dr hab. Marek Kulus, dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dr Marcin Rawicz, dr Dorota Włodarczyk, prof. dr hab. Zdzisław Wójcik, prof. dr hab. Piotr Wroczyński.

Nagrody Ministra Zdrowia otrzymali:

Nagrodę indywidualną I stopnia – dr Cezary Szmigielski,

Nagrodę indywidualną II stopnia – dr Anna Chmielewska

Nagrodę zespołową naukową Minister Zdrowia przyznał:
I. prof. dr hab. Dorocie Maciejewskiej, dr Elżbiecie Hejchman, dr. Piotrowi Lulińskiemu, dr Teresie Żołek, dr Joannie Trykowskiej-Konc, mgr. Mariuszowi Danie, dr Hannie Kruszewskiej, dr Irenie Wolskiej.
II. dr. inż. Marcinowi Sobczakowi, dr inż. Ewie Olędzkiej, dr Agnieszce Kaflak, mgr. Łukaszowi Rajchel, prof. dr hab. Wacławowi Kołodziejskiemu, dr. inż. Piotrowi Gosiowi, mgr Paulinie Nykiel, mgr Agnieszce Korzeniowskiej, mgr Magdalenie Jasińskiej, mgr. Kamilowi Sokołowskiemu.
III. dr. Tomaszowi Stokłosie, lek. Elizie Głodkowskiej-Mrówce

Nagrodę zespołową dydaktyczną:
I. prof. dr hab. Elżbiecie Mierzwińskiej-Nastalskiej, dr. Przemysławowi Szczyrkowi
II. prof. dr. hab. Wiesławowi Jakubowskiemu, dr. Maciejowi Jędrzejczykowi, dr. Andrzejowi Lewickiemu, dr Annie Lewickiej.

Kolejnym punktem Inauguracji było ślubowanie oraz immatrykulacja studentów wszystkich Wydziałów Uczelni. Chór odśpiewał Hymn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Następnie głos zabrali: Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Tomasz Zawadzki oraz Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr farm, lek. Wanda Gajzlerska.

Tradycyjną formułą: Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit! – rozpoczął Rektor prof. Marek Krawczyk rok akademicki 2012/2013 w naszej Uczelni.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Jak leczyć Europę w trudnych czasach?” wygłosił profesor Jerzy Buzek.

                                                                                                 Marta Wojtach
                                                                                                 rzecznik prasowy


 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter