Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni

28 czerwca 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie prof. Janusz Woytoń – jeden z twórców nowoczesnej perinatologii w Polsce - odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ceremonii towarzyszyła uroczystość przekazania listów gratulacyjnych 12 nauczycielom akademickim, którzy w roku akademickim 2010/2011 uzyskali tytuł profesora oraz wręczenia dyplomów 14 nowym doktorom habilitowanym i 60 nowo promowanym doktorom nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii, którym kieruje Dziekan prof. Mirosław Wielgoś.

W uroczystości uczestniczyły Władze Rektorskie i Dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego z Odziałem Stomatologii, Promotor w postępowaniu o nadanie prof. Januszowi Woytoniowi godności Doktora Honoris Causa prof. Stanisław Radowicki - Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej II Katedry Położnictwa i Ginekologii, recenzent prof. Antoni Basta - Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nowi profesorowie, nowo promowani doktorzy habilitowani i doktorzy nauk medycznych, promotorzy rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, członkowie społeczności akademickiej Uczelni oraz zaproszeni Goście.

Najwyższą akademicką godność – tytuł Doktora Honoris Causa - Senat Uczelni przyznał prof. Januszowi Woytoniowi 22 listopada 2010 roku za „wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie perinatologii i położnictwa oraz dla rozwoju badań naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Zgromadzonych w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego powitał prof. Mirosław Wielgoś, który w swoim wystąpieniu powiedział o nowym Doktorze Honoris Causa m.in.: „Pan Profesor Woytoń jest człowiekiem niezwykłym, człowiekiem, który wyprzedził swoją epokę, dostrzegając to, czego nie widzieli inni, a co tak naprawdę było w zasięgu wzroku. I znów okazuje się, że trzeba patrzeć, myśleć i kojarzyć, a na efekty nie trzeba wtedy długo czekać. Profesora Woytonia możemy śmiało uznać za ojca polskiej perinatologii. Jego pionierskie w skali światowej badania nad płynem owodniowym zapoczątkowały nową erę, otworzyły na oścież drzwi, przez które dzisiaj bez przeszkód kroczy medycyna matczyno-płodowa”.

Rektor prof. Marek Krawczyk zwrócił się do prof. Janusza Woytonia słowami: „Wielce Szanowny Panie Profesorze, znakomity Doktorze Honoris Causa, w imieniu władz, Senatu, studentów, całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i własnym z radością witam Pana w gronie luminarzy naszej Alma Mater. Tym wyjątkowym tytułem nie tylko honorujemy dokonania Pana Profesora na polu naukowym i zawodowym, lecz także dziękujemy za zaangażowanie w szkolenie naszych badaczy i lekarzy. Dobro, jakiego nasza Uczelnia doświadczyła od Pana Profesora, budzi uznanie i nasz wieki szacunek.”

Jak napisał w laudacji promotor prof. Stanisław Radowicki: „Prof. Janusz Woytoń całym swoim życiem zawodowym i naukowym przyczynił się do znaczącego podniesienia rangi polskiego położnictwa i ginekologii na świecie. Jest uznanym na świecie inicjatorem i niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań płynu owodniowego. Tworząc na bazie II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu jeden z pierwszych na świecie ośrodków badających zależności pomiędzy właściwościami biochemicznymi i biofizycznymi płynu owodniowego a stanami zagrożenia płodu przyczynił się do zbudowania podstaw nowoczesnej perinatologii w naszym kraju.”

Tekst laudacji wygłoszonej na Zamku Królewskim w Warszawie przez promotora prof. Stanisława Radowickiego

Po wygłoszeniu laudacji Dziekan prof. Mirosław Wielgoś odczytał treść dyplomu Doktora Honoris Causa, który następnie wraz z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem wręczyli prof. Januszowi Woytoniowi.

Po odebraniu zaszczytnego tytułu nowy Doktor Honoris Causa wygłosił wykład pt. „Moja przygoda z płynem owodniowym”.

Tekst wykładu prof. Janusza Woytonia „Moja przygoda z płynem owodniowym".

Następnie odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii, którzy w kończącym się roku akademickim uzyskali tytuł profesora. Gratulacje odebrali: prof. Hanna Grubek-Jaworska, prof. Urszula Demkow, prof. Janusz Wyzgał, prof. Roman Danielewicz, prof. Andrzej Chmura, prof. Artur Kwiatkowski, prof. Maria Nowaczyk, prof. Ewa Barcz, prof. Ewa Bar-Andziak, prof. Katarzyna Woźniak, prof. Piotr Radziszewski, prof. Beata Wożakowska-Kapłon.

Dyplomy z rąk Rektora prof. Marka Krawczyka oraz Dziekana prof. Mirosława Wielgosia odebrali nowo promowani doktorzy habilitowani nauk medycznych i doktorzy nauk medycznych, którzy przed tą radosną chwilą złożyli ślubowanie.

W imieniu promowanych głos zabrała dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, która mówiła m. in.: „Wsparcie, jakiego udzieliło nam tak wiele osób z naszej Uczelni, możemy spłacić jedynie kontynuując dzieło naszych Nauczycieli i pomagając naszym młodszym kolegom. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza wiedza służyła nie tylko studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lecz całemu społeczeństwu”.

Uroczystość kończącą rok akademicki 2010/2011 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uświetnił recital fortepianowy, który po mistrzowsku zagrał Evgeny Genchev.

 

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek

Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Profesor Janusz Woytoń Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter