Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie umowy ze Smoleńską Państwową Akademią Medyczną

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Smoleńska Państwowa Akademia Medyczna 23 marca 2010 zawarły umowę o współpracy i wymianie akademickiej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Dokumenty podpisali; ze strony polskiej JM Rektor WUM - prof. dr hab. Marek Krawczyk, a ze strony rosyjskiej - Rektor, prof. I. V. Otvagin.


Współpraca obu szkół wyższych obejmować będzie wymianę wykładowców, naukowców studentów, doktorantów, działalność naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji. W spotkaniu, które odbyło się w naszej Uczelni, uczestniczyli przedstawiciele Smoleńskiej Państwowej Akademii Medycznej: prof. Vladimir Pleszkov - Prezydent , kierownik Kliniki Chirurgii; dr Viera Zaytseva - asystent Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą; dr Michail Matuskov - Kierownik Działu Metodologii i Dydaktyki; dr Natalia Bedenkova - kierownik Działu Dydaktyki i Administracji. Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowali: Prorektorzy - prof. Sławomir Majewski, prof. Marek Kulus, prof. Anna Kamińska, przedstawiciele władz administracyjnych - Kanclerz WUM - mgr Małgorzata Kozłowska, z-ca Kanclerza - mgr Małgorzata Rejnik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą - mgr Lidia Przepióra-Dziewulska oraz przedstawiciele Katedr i Klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowanych nawiązaniem współpracy z odpowiednimi jednostkami rosyjskiej uczelni. Byli to m.in.: prof. Magdalena Marczyńska - kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, dr Jacek Szaflik - adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego, dr Maciej Przybylski - adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Podczas uroczystego podpisania umowy Rektor WUM - prof. dr hab. Marek Krawczyk wyraził nadzieję, że zawarte porozumienie przyczyni się do współpracy między jednostkami naukowymi obu uczelni, zwłaszcza zaś do wymiany studentów i badaczy.Podpisanie umowy ze Smoleńską Państwową Akademią Medyczną

23 marca 2010 r.

Fot.: Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter