Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom

W poniedziałek, 6 listopada, w trakcie posiedzenia Senatu Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którym przyznane zostały w bieżącym roku akademickim stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Rektor Akademii, prof. dr. hab. Leszek Pączek wręczył również dyplomy i książki uczestnikom XXIII Edycji Mistrzostw Polski Akademii Medycznych, którzy osiągnęli dobre wyniki w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.

Poniżej publikujemy listy stypendystów oraz wszystkich osób nagrodzonych za osiągnięcia sportowe.

Studenci, którym przyznane zostały stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce:

 1. Wanda Gajzlerska – Wydział Farmaceutyczny
 2. Katarzyna Zielińska – Wydział Farmaceutyczny
 3. Jacek Bil – I Wydział Lekarski
 4. Katarzyna Gil – I Wydział Lekarski
 5. Eliza Głodkowska – I Wydział Lekarski
 6. Agnieszka Kapłon – I Wydział Lekarski
 7. Artur Leśkow – I Wydział Lekarski
 8. Beata Przybysz – I Wydział Lekarski
 9. Magdalena Dudek – II Wydział Lekarski
 10. Stanisław Kowalewski – II Wydział Lekarski
 11. Iwona Kucharska – II Wydział Lekarski
 12. Agnieszka Wsół – II Wydział Lekarski
 13. Piotr Jurkowski – Oddział Stomatologiczny, I Wydział Lekarski

Studenci, którym wręczone zostały dyplomy za osiągnięcia sportowe:

Za sukcesy podczas mistrzostwa w pływaniu, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 1 do 2 kwietnia 2006 r., dyplomy uzyskali:

 • Olga Sowińska, studentka I roku, I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny:
  • II miejsce, 50 metrów stylem grzbietowym – srebrny medal
  • III miejsce, 100 metrów stylem grzbietowym – brązowy medal
  • III miejsce, sztafeta 4 x 50 metrów stylem dowolnym – brązowy medal
 • Joanna Janicka, studentka III roku, Wydział Nauki o Zdrowiu, ratownictwo medyczne:
  • III miejsce, 50 metrów stylem klasycznym – medal brązowy
  • III miejsce, sztafeta 4 x 50 metrów stylem dowolnym – medal brązowy
 • Joanna Wieczorek, studentka III roku, I Wydział Lekarski:
  • III miejsce, sztafeta 4 x 50 metrów stylem dowolnym – medal brązowy
 • Aleksandra Gryciuk, student III roku, I Wydział Lekarski:
  • III miejsce, sztafeta 4 x 50 metrów stylem dowolnym – medal brązowy
 • Aleksander Kłosiewicz, student I roku, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii:
  • III miejsce, 50 metrów stylem klasycznym – medal brązowy

Za zajęcie II miejsca i uzyskanie srebrnego medalu podczas mistrzostw w piłce siatkowej mężczyzn, które odbyły się w Łodzi, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r., dyplomy otrzymali:

 • Karol Król – student VI roku, II Wydział Lekarski
 • Jacek Małecki – student V roku, I Wydział Lekarski
 • Gracjan Suchodolski – student III roku, II Wydział Lekarski
 • Łukasz Kowalski – student III roku, I Wydział Lekarski
 • Łukasz Sobociński – student II roku, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii
 • Marcin Szeliga – student I roku, Wydział Nauki o Zdrowiu, ratownictwo medyczne
 • Artur Stefanowicz – student VI roku, I Wydział Lekarski
 • Igor Parsowski – student II roku, Wydział Farmaceutyczny
 • Jerzy Żabiński – doktorant, Wydział Farmaceutyczny
 • Bartosz Foroncewicz – dr n. med., adiunkt w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii

Za zajęcie IV miejsca podczas mistrzostw w piłce siatkowej kobiet, które odbyły się w Łodzi, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r., dyplomy otrzymały:

 • Magdalena Rongies – studentka V roku, I Wydział Lekarski
 • Anna Rychlik – studentka V roku, I Wydział Lekarski
 • Aurelia Mielechow – studentka IV roku, I Wydział Lekarski
 • Katarzyna Bienias – studentka I roku, Wydz. Nauki o Zdrowiu, ratownictwo medyczne
 • Joanna Jaczewska – studentka I roku, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii
 • Joanna Kundzewicz – studentka IV roku, Wydział Farmaceutyczny
 • Aldona Moreń – studentka IV roku, I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny
 • Weronika Machura – studentka I roku, I Wydział Lekarski
 • Agnieszka Żyłka – studentka II roku, II Wydział Lekarski
 • Hanna Jurczak – studentka II roku, I Wydział Lekarski
 • Katarzyna Michna – studentka II roku, Wydział Farmaceutyczny
 • Jowita Grządkowska – studentka II roku, I Wydział Lekarski


Fot. Dział Fotomedyczny

Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
Wręczenie dyplomów najlepszym studentom oraz sportowcom
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback